01 December 2012

Rayala Dialogues: When LB Prayed


Graveyard shift ang peg ng bagets. So nagpapaantok siya habang nagkakalikot ako sa laptop, biglang kumanta with matching actions:
LB: It's a sunny day, and I'm living it for my Lord...
(sumabay ako, namali ang lyrics ko)
LB: Sing properly, Jesus said you sing properleee.
(natatawa ako sa pagka-strikta)
LB: What's fahnee, Nanay? You sing properly.
(at kumanta na nga kami at natapos ng matiwasay)
LB: See, Jesus love your sing properly. (ano daw??)
B: Eh who's Jesus ba?
LB: Jesus, si Papa Jesus. Yung pray mo, Nanay. (at pumikit at umastang nagdadasal)
B: Ano sabi mo po kay Jesus?
LB: I miss Tatay and I want a small puppy. (hugged her)
Aww. Gaano ka-small ang small puppy at bakit puppy ang naisip niya nung ma-miss ang Tatay? Anlabo.

No comments:

Post a Comment